COVID-19

Otvoreni smo!

Pošaljite nam e-mail s podacima ljudi za rezervaciju. Potvrda rezervacije može se tražiti da se pokaže na granici.

Kod ulaska u Hrvatsku nema karantene od 14 dana.

Za turiste koji su registrirani otvorene su brze trake na granici.